Jan Nepomucký na Karlově mostě i s původní barokní mříží...
Bezesporu nejpopulárnější souchou na Karlově mostě (nejen) mezi turisty je raně barokní bronzová socha Sv.Jana z Nepomuku, jejíž model vytvořil Jan Brokoff již roku 1683, tedy několik desetiletí před svatořečením tohoto populárního světce a patrona Českých zemí doby pobělohorské. Postava Jana Nepomuckého láká pozornost turistů, neboť jeho osud se stal námětem mnoha lidových legend a nespočetného množství průvodcovských interpretací. Jenom v krátkosti teď shrnu základní historická fakta. Svatý Jan z Nepomuku, původně z Pomuku, kde se roku 1345 narodil v rodině potomka německých kolonistů, studoval církevní právo v Praze a doktorátu dosáhl v Padově roku 1387. Arcibiskup Jan z Jenštejna jmenoval Jana generálním vikářem. Mezi Jenštejnem a králem Václavem IV. vládly spory a měly být vyřešeny na schůzce, jíž se účastnil i Jan. Král ale nevyjednával, ale nechal zatknout nejbližší Jenštejnovy spolupracovníky, jež byli vystaveni mučení. Polomrtvý Jan byl po těžkém mučení svázán a svržen do Vltavy.


Nevyzrazené zpovědní tajemství královny Žofie, jež mělo být pravým důvodem Janova mučení, je pouhou, avšak mezi průvodci a turisty velmi oblíbenou, legendou.  Na tuto legendu se pak nabalují další a další skazky, stačí se na chvíli zastavit u davu turistů a zaposlouchat se do výkladu, aby člověk zjistil, že průvodcovská fantazie někdy nezná mezí a pro ukojení senzachtivosti turistů se poskládá několik nejrůznějších (a někdy i nepřímo souvisejících legend) do jednoho vybájeného výkladu. Toto je možné pozorovat i na "osahaných" bronzových reliéfech nacházejících se pod sochou světce - jedná se o výjevy "Královna se zpovídá svatému Janovi" a "Svržení svatého Jana z mostu". Na těchto výjevech je např. nejvíce ohlazený reliéf psa sedícího u nohou ozbrojeného strážce nebo obnažená záda ženy, jež sleduje svržení Jana z mostu do řeky. Kdo přišel s legendami o těchto postavách a jejich souvislosti s historickými událostmi spojenými s krutým osudem Jana Nepomuckého, je mi záhadou, ale pravdou zůstává, že začaly být vehementně "osahávány" až v posledním desetiletí.....Naproti tomu pro "znalce" bývalo vždy místem zastavení a vyslovení tichého přání pod ochranou sv.Jana bronzový křížek zasazený do stěny Karlova mostu nacházející se několik metrů od samotné sochy. Tento křížek označoval místo, kde mělo být umučené tělo vhozeno do Vltavy. A právě na začátku letošní letní sezóny 2009 byl křížek osazen kopií původní barokní mříže, která na těchto místech zřejmě zdobila Karlův most od počátku 18.století (odhad odborníků dle způsobu zpracování detailů mříže). Původ, ani autor není známý a první zobrazení kované mříže se v historických pramenech dochovalo až na Langweilově modelu, který zachycuje most zhruba v roce 1840.
Mříž má sama o sobě pohnutou historii. Poprvé se památka z mostu ztratila už v předminulém století, při velké povodni v roce 1890 se spolu se třemi mostními oblouky zřítila do Vltavy. Z vylovených částí vznikla mřížka nově dle návrhu architekta Josefa Mockera. Další ranou pro ni byly protihabsbursky laděné protesty po vzniku republiky a zřejmě již ve 20. letech 20. století musela být opravena a zjednodušena. Potřetí - a definitivně - mřížka zmizela na počátku 70. let minulého století. Most se tehdy opravoval a pro památku připomínající světce nebylo na mostě místo. Mříž putovala do depozitáře a pak do expozice v Malostranské mostecké věži. Návratu mřížky pomohla i šťastná náhoda. Z mříže totiž už dávno zmizel původní reliéf s Janem Nepomuckým. Podařilo se ho nalézt v jednom jihočeském vetešnictví, jeho pravost dokazuje i vyhlazený prostředek reliéfu, kde se ho po staletí dotýkali lidé pro štěstí.Na závěr se ještě zastavím v krátkosti u postavy Jana Nepomuckého a jejímu liturgickému vyobrazení. Jan Nepomucký je jeden z nejčastěji vyobrazovaných světců v Čechách. Jeho nesčetné sochy a obrazy obněňují většinou typ, který vytvořil pro pražský Kamenný most podle Rauchmullerova modelu Jan Brokoff. Každý světce Jana na první pohled pozná: jedná se o vyborazení kněze v rochetě a s pěti hvězdami kolem hlavy (podle nich nalezli rybáři ve Vltavě jeho mrtvé tělo), držící v náručí krucifix a případně ještě palmu, symbol mučednictví a vítězství. Takto byl vyobrazován s menšími obměnami ještě před svatořečením roku 1729. Dalšími nejčastějšími atributy sv. Jana Nepomuckého kromě již zmíněných jsou: jazyk (zachován neporušený, což bylo považováno za jeden ze zázraků, na jehož základě byl sv.Jan svatořečený, teprve nejnovější výzkumy z pol.20.st. ukázaly, že jde o zachovanou mozkovou tkáň) nebo most.

Sv. Jan Nepomucký má díky jezuitským misiím velký věhlas po celém světě, především v Bavorsku a zemích Latinské Ameriky. Je uctíván jako mučedník zpovědního tajemství a patron při přírodních pohromách a povodních (díky způsobu jeho smrti). Svatojánské sochy patří k typickým atributům tradiční české krajiny. Najdeme je zejména na mostech (patron vod), ale i dalších místech, jenom v Praze jsem jich namátkou napočítala kolem 10ti kusů....


(zdroje: V.Remešová: Ikonografie a atributy svatých, nakl.Zvon 1991, Praha)

Žádné komentáře:

Okomentovat